Wspieraj Węgielka

Fundacja Węgielek |

Poland

PLN246.76  / PLN1,000.00 
24 %

Poland

Fundraising

Jesteśmy Fundacja pro-zwierzęcą z siedzibą we Wrocławiu, ale działamy na terenie całej Polski.
Szczególnie wspieramy chorych, kalekich lub po prostu stareńkich mieszkańców schronisk, przytulisk i ulic.


Site where supporter can make a donation

Payment site
http://fundacjawegielek.org/darowizny/

Fundacja zajmuje się niesieniem pomocy zwierzętom, które padły ofiarami ludzkiej bezmyślności, okrucieństwa i niehumanitarnego traktowania. Pod swoją opiekę przyjmujemy głównie zwierzęta chore, niedomagające, wymagające intensywnego leczenia, stałej opieki lekarzy weterynarii, a nierzadko wsparcia specjalistów w dziedzinach behawiorystki i rehabilitacji zwierząt (zoofizjoterapii).

Nasi podopieczni mają zapewniony stały nadzór lekarzy weterynarii w każdym miejscu pobytu, dostosowaną do swoich potrzeb opiekę w domach tymczasowych i hotelach dla zwierząt, dzięki wsparciu przyjaciół, staramy się zapewnić stały zapas suchej karmy, oraz zapas leków zaleconych przez lekarzy na czas leczenia. Zwierzaków w potrzebie jest co raz więcej. Wydatki związane z naszą misją stale rosną.

Więcej informacji: https://prezi.com/luwtr1qqj__e/fundacja-wegielek/#

Categories
Animal Welfare

Boost visits
More visits = more funds

Share gateway link to direct visit. Using this link will point you direct to sponsor's page in favour of this cause.

How to use it?
  • paste it on your homepage, attach an image
  • at your email footer
  • distribute in mailing or in your email footer
  • use on facebook, twitter and other social media
  • communicators, snapchat, skype etc.
  • by sms, on leaflets or other communication channels