Wyjazd integracyjny

Vademecum |

Poland

PLN412.00  / PLN700.00 
58 %

Poland

Fundraising

Kto inny jak nie dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera potrzebują integracji ?
to one... są zawsze odrzucane przez rówieśników,
to one... stoją z boku,
to one... nie mają przyjaciół
daj im szanse

Chcemy dać szansę na chwilę zapomnienia i relaksu dla rodzin dotkniętych autyzmem.

Adresatami wyjazdu będą rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Województwa Śląska.
Miejsce wyjazdu to Ustroń - Równica z licznymi atrakcjami:
- całoroczny tor saneczkowy
- Górski Park Równica,
- kino 7D
- plac zabaw,
- miejsce na ognisko
- Schronisko Górskie PTTK
- liczne szlaki turystyczne
- możliwość posłuchania kapali góralskiej
Cel wyjazdu:
- integracja rodziców dzieci niepełnosprawnych,
- integracja dzieci wraz z rodzinami,
- integracja międzypokoleniowa,
- obcowanie z przyrodą,
Osiągniemy efekt wyjazdu w postaci:
- wzajemnego poznanie się dzieci oraz ich rodzin,
- czerpania przyjemności we wspólnych grach i zabawach rodzinnych,
- podjęcie wspólnej inicjatywy przez rodziny dla innych rodzin,
Sposób realizacji:
Zorganizowanie wyjazdy integracyjnego z licznymi atrakcjami i konkursami. Zaangażowanie rodziców do wspólnego spędzania czasu i zabawy na świeżym powietrzu.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na opłacenie autokaru.

Categories
Children & Youth
Health
Education

Boost visits
More visits = more funds

Share gateway link to direct visit. Using this link will point you direct to sponsor's page in favour of this cause.

How to use it?
  • paste it on your homepage, attach an image
  • at your email footer
  • distribute in mailing or in your email footer
  • use on facebook, twitter and other social media
  • communicators, snapchat, skype etc.
  • by sms, on leaflets or other communication channels